{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای رهن واحد ۷۵ متری در منطقه ظفر به سرمایه ۲۸۰ میلیون تومانی نیاز است.

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ظفر
برای رهن و اجاره آپارتمان در محدوده ظفر با توجه به متراژ، امکانات و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
ZVExVNlPDArK
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر