{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای رهن واحد ۶۰ متری هروی به سرمایه ۲۵۰ میلیون تومانی نیاز است.

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در محدوده هروی+جدول
برای رهن و اجاره آپارتمان در منطقه هروی باتوجه به متراژ، امکانات و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
مظنه رهن و اجاره آپارتمان در محدوده هروی
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر