{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پیش تر گفته شده بود برای آن دسته از خودروهایی که اظهار شده‌اند اما نتوانسته‌اند مراحل تشریفات را طی کنند، امکانی فراهم شود تا شرایط خروج از گمرک را پیدا کنند.

پایان تلخ برای خودروهای خارجی مانده در گمرک

پیش تر گفته شده بود برای آن دسته از خودروهایی که اظهار شده‌اند اما نتوانسته‌اند مراحل تشریفات را طی کنند، امکانی فراهم شود تا شرایط خروج از گمرک را پیدا کنند. چنانچه پیشنهاد عملیاتی نشود و هیات دولت همچنان از اظهارنظر در این ارتباط خودداری کند، مسوولان گمرک چاره‌ای ندارند جز اینکه با عمل به قانون، لیست خودروهای ترخیص نشده را در اختیار سازمان املاک تملیکی قرار دهند.

 دفتر  واردات  گمرک  ایران  در بخشنامه ای بر اجرای سازوکار متروکه کردن خودروهای دپویی تاکید کرد.

علی وکیلی در بخشنامه به گمرکات اجرایی اعلام کرد، پیرو بخشنامه های 17 آذرماه و 11 آذر ماه صادره از سوی  معاون  امور گمرکی، با عنایت به اتمام مهلت ترخیص خودروهای سواری از محل مصوبه هیئت دولت، به منظور تعیین تکلیف خودروهای موجود در بنادر و گمرکات  از حیث پایان مهلت نگهداری و شمول احتمالی بامقررات متروکه در امکان  گمرکی، اعم از  مناطق آزاد  و ویژه اقتصادی، بر اجرای ماده 24  قانون  امور گمرکی و ماده 53  آیین نامه  اجرایی قانون جهت خودروهای وارداتی که تا کنون نسبت به تشریفات ترخیص اقدام ننموده اند تاکید میگردد.

نکته جالب توجه اینکه چندی قبل بخشنامه ای از سوی  گمرک  ایران عطف به مصوبه  شورای عالی امنیت ملی  ابلاغ شد که در تمام امکان گمرکی اعم از مناطق آزاد هیچ کالایی بیش از دو ماه امکان توقف ندارد.

حالا سوالی که وجود دارد این است که چرا برخی خودروها با وجود ماندگاری چند ماهه هنوز متروکه نشده اند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران ,

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر