{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رئیس جمهور قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی را برای اجرا به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

مالیات یک خانه خالی با اجاره ۴ میلیون چقدر می‌شود؟

رئیس جمهور قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی را برای اجرا به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.  بر اساس این قانون، در صورتی که یک واحد مسکونی بیش از ۱۲۰ روز از یک سال بدون سکنه یا کاربر باشد به عنوان «خانه خالی» محسوب می‌شود.

در این صورت، مالک این واحد در سال اول، به ازای هر ماه معادل شش برابر مالیات بر اجاره، در سال دوم به ازای هر ماه معادل ۱۲ برابر مالیات بر اجاره و در سال سوم به بعد به ازای هر ماه معادل ۱۸ برابر مالیات بر اجاره مشمول مالیات بر خالی بودن واحد مسکونی خواهد شد.

همچنین طبق این قانون که به شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت اختصاص دارد، واحد‌های نوساز یک سال پس از صدور پایان کار مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. این قانون وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده که تا سه ماه پس از ابلاغ این ماده قانونی سامانه ملی املاک و اسکان را عملیاتی کند؛ بنابراین با توجه به ابلاغ این قانون در تاریخ ۴ دی، سامانه مذکور باید حداکثر در اوایل فروردین ۱۴۰۰ عملیاتی شده باشد. از سوی دیگر همه دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های آب و برق و گاز، سازمان ثبت اسناد، وزارت نیرو، وزارت گردشگری، وزارت کشور و… مکلف شده‌اند اطلاعات ملکی، شماره حساب‌های بانکی، شماره کنتور‌های آب، برق و گاز و… را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تکمیل سامانه اسکان قرار دهند.
مالیات یک خانه خالی با اجاره ۴ میلیون تومان چقدر می‌شود؟


با توجه به قانون ابلاغ شده، می‌توان مالیات یک خانه خالی که به عنوان مثال اجاره آن ماهیانه چهار میلیون تومان است، محاسبه کرد. برای این کار، رقم کلیدی، مالیات بر درآمد اجاره است. طبق ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر ۲۵‌درصدبابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. با این حساب، از این مبلغ باید ۲۵ درصد را برای محاسبه درآمد مشمول مالیات کسر کرد؛ بنابراین درآمد مشمول مالیات ماهیانه سه میلیون تومان و سالیانه ۳۶ میلیون تومان خواهد شد. حال باید ببینیم با چه نرخی مالیات را حساب کنیم؟ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی (به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است) را به شرح زیر تعیین کرده است.


۱- تا میزان ۵۰۰ میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالیانه به نرخ ۱۵ درصد
۲- نسبت به مازاد ۵۰۰ میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالیانه به نرخ ۲۰ درصد
۳- نسبت به مازاد یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالیانه به نرخ ۲۵ درصد
بنابراین درآمد اجاره در این جا مشمول نرخ ۱۵ درصد است. پس در مجموع باید سالیانه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان مالیات پرداخت.
با این شرایط اگر این واحد مسکونی به تشخیص سازمان مالیاتی یک سال خالی مانده باشد، مشمول مالیاتی شش برابر مالیات اجاره یعنی ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد. برای سال دوم ۱۲ برابر این مبلغ یعنی ۶۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مالیات به این واحد تعلق خواهد گرفت و برای سال سوم نیز مالیات این خانه خالی، بیش از ۹۷ میلیون تومان محاسبه می‌شود. در مجموع نیز مالیات سه سال بیش از ۱۹۴ میلیون تومان می‌شود.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر