{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای رهن واحد ۱۰۰ متری در پونک به سرمایه ۳۴۰ میلیون تومانی نیاز است.

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در پونک

برای رهن و اجاره آپارتمان در پونک باتوجه به متراژ، امکانات و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در پونک

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر