{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یافتن خانه با قیمت رهن و اجاره مناسب این روزها به دغدغه بسیاری از شهروندان به ویژه در کلانشهرها تبدیل شده است.

هزینه رهن و اجاره در ولنجک/رهن ۲.۵ میلیارد تومان ،اجاره ١٠٠ میلیون تومان

در پایتخت تامین هزینه و رهن و اجاره برای بسیاری از مستاجران تقریبا کار سختی محسوب می شود و با میزان درآمد اکثر خانواده ها همخوانی ندارد.

این در حالی است در برخی محلات هزینه رهن و اجاره نجومی بوده و از توان بیشتر افراد جامعه خارج است و فقط افراد خاص و ثروتمند قادر به سکونت در چنین محله هایی هستند؛‌محله هایی که تقریبا واحدهای کوچک متراژ در آنها کمتر یافت می شود و در مقابل بزرگ متراژها فراوانند. 

برای نمونه در ولنجک هزینه رهن یک خانه ویلایی سه طبقه در متراژ ۱۲۰۰ متر برابر است با رهن یک میلیارد تومانی و اجاره ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان.

موارد عجیب رهن واجاره در محله اعیان نشین ولنجک به این مورد ختم نمی شود بلکه برای رهن یک واحد آپارتمان ۵۵۰ متری باید ۲.۵ میلیارد بابت رهن و ماهانه ۱۰۰میلیون تومان اجاره پرداخت.

در این محله برای اجاره یک آپارتمان ۳۳۰متری نیز باید ۳میلیارد رهن و ماهانه ۵ میلیون تومان اجاره در نظر گرفت.

همچنین اجاره یک واحد ۴۳۰ متری با ۳۰۰ میلیون رهن و اجاره ماهانه ۵۴ میلیون تومان امکان‌پذیر است.

حداقل میزان اجاره ماهانه در ولنجک را باید مروبوط به آپارتمان ۱۱۸ متری دانست که ماهانه ۴ میلیون تومان است و البته با ۴۵۰ میلیون رهن.

هزینه رهن و اجاره در ولنجک 

متراژ

میزان رهن

میزان اجاره ماهانه

۱۶۵متر

۳۰۰میلیون

۲۲میلیون

۱۸۰متر

۲۰۰میلیون

۱۸میلیون

۱۵۰متر

۱۰۰میلیون

۱۴میلیون

۱۸۵متر

۴۰۰میلیون

۱۵میلیون

۹۶متر

۱۵۰میلیون

۱۰میلیون

۳۰۰متر

۲۰۰میلیون

۲۸میلیون

۲۶۰متر

۴۰۰میلیون

۲۳میلیون

۱۴۶متر

۲۰۰میلیون

۸میلیون

۱۶۰متر

۳۰۰میلیون

۲۲میلیون

۱۱۰متر

۴۰۰میلیون

۹.۵۰۰میلیون

۱۴۰متر

۲۰۰میلیون  

۱۵میلیون

۹۵متر

۲۰۰میلیون

۱۳میلیون

۱۴۰متر

۱۰۰میلیون

۱۸میلیون

۱۵۰متر

۳۰۰میلیون

۳۰میلیون

۹۵متر

۲۰۰میلیون

۱۴میلیون

۱۳۰متر

۳۰۰میلیون

۶.۵۰۰میلیون

۲۳۰متر

۴۰۰میلیون

۲۵میلیون

۱۲۰متر

۲۰۰میلیون

۱۰میلیون

۲۳۰متر

یک میلیارد

۳۰میلیون

۱۴۶متر

۳۰۰میلیون

۸میلیون

۱۶۲متر

۳۰۰میلیون

۲۲میلیون

۱۱۰متر

۱۵۰میلیون

۱۸میلیون

۴۳۰متر

۳۰۰میلیون

۵۴میلیون

۱۰۷متر

۲۰۰میلیون

۱۵میلیون

۱۲۰۰متر

یک میلیارد

۱۰۰میلیون

۱۱۰متر

۲۱۰میلیون

۱۵میلیون

۱۸۰متر

۲میلیارد رهن کامل

 

۷۵متر

۲۰۰میلیون

۱۲میلیون

۱۵۰متر

۳۰۰میلیون

۱۲میلیون

۲۲۰متر

۳۰۰میلیون

۳۴میلیون

۱۴۵متر

۶۰۰میلیون

۱۰میلیون

۱۱۸متر

۴۵۰میلیون

۴میلیون

۳۳۰متر

۳میلیارد

۵میلیون

۵۵۰متر

۲.۵میلیارد

۱۰۰میلیون

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر