{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای رهن کامل واحد ۱۵۰ متری در محدوده امامت به سرمایه ۶۰۰ میلیون تومانی نیاز است.

هزینه رهن و اجاره آپارتمان در امامت/جدول

برای رهن و اجاره آپارتمان در محدوده  امامت  با توجه به امکانات، موقعیت دسترسی و عمر بنا باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

هزینه رهن و اجاره آپارتمان در امامت

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر