{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران درباره جزئیات اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان توضیحاتی داد.

خبر بد درباره وام ۵۰ میلیون تومانیِ بازنشستگان

علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران درباره جزئیات اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: طبق توافقی که با بانک رفاه غرب تهران داشتیم، قرار شد که سهمیه ای را برای وام ۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی در نظر بگیرند.
وی با بیان اینکه برخی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در پرداخت ودیعه مسکن با مشکل مواجه بودند، افزود: ۶۰۰ سهمیه از بانک رفاه دریافت کردیم و فقط به ۳۵۰ نفر از بازنشستگان تأمین اجتماعی وام ۵۰ میلیون تومانی اعطا شد و بعد از آن بانک اعلام کرد که به سایر افراد وام ارائه نشده و اعطای وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان لغو شده است.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران درباره جزئیات شرایط وام ۵۰ میلیون تومانی، تصریح کرد: این وام ۵۰ میلیون تومانی با سود ۱۸ درصد بود که فقط به یک ضامن بازنشسته نیاز داشت. همچنین بازنشستگان باید بالای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می کردند تا این وام به آن ها اعطا می شد.
دهقان کیا خاطرنشان کرد: هرچه به شب عید نزدیک می شویم، بانک ها به پول نقد بیشتر نیاز دارند، به همین دلیل از اعطای وام امتناع کردند.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر