{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

متقاضیان دریافت وام پس از اعلام مدیر بانک مرکزی مبنی بر پرداخت کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی، به بانک ها مراجعه کرده اند. این وام چگونه پرداخت می شود؟

چطور از بانک ها کارت اعتباری ۵۰ میلیون تومانی بگیریم؟

طبق گفته مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی، بخشنامه های مربوط به کارت اعتباری از سال ۱۳۹۵ از سوی بانک مرکزی به بانک ها ارسال شده و مردم می توانند از این خدمت استفاده کنند.
به نظر می رسد این اظهارات مدیر بانک مرکزی تازه نیست و بانک ها چند سالی هست که باید این خدمات را به مردم ارائه کنند، در واقع متقاضیان طی حدود سه سال گذشته می توانستند با مراجعه به بانک ها درخواست وام در قالب کارت اعتباری بدهند.
اما با وجود کسری بودجه در برخی از بانک ها آنها شرایط پرداخت وام را برای مشتریان خود سخت تر کرده اند، بانک ها حتی پرداخت وام سهام عدالت را نیز پس از گذشت بیش از یک ماه از اعلام آمادگی شرکت سپرده گذاری مرکزی آغاز نکرده اند و پاسخگو نیستند.
با اظهارات جدید داود محمدبیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی در خصوص جزئیات کارت های اعتباری، مردم از تجربه خود برای دریافت وام از سیستم بانکی گفته اند که در ادامه می خوانید.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر