{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بر اساس تصمیم گارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ ۳۰ عددی ساده و بدون بسته بندی برای مصرف کننده بر اساس وزن آن ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان تعیین شد.

قیمت هرشانه تخم مرغ تعیین شد

بر اساس تصمیم گارگروه تنظیم بازار قیمت مصوب هرشانه تخم مرغ 30 عددی ساده و بدون بسته بندی برای مصرف کننده بر اساس وزن آن 30 تا 32 هزار تومان تعیین شد.بر این اساس نرخ پایه هرکیلوگرم تخم مرغ برای مصرف کننده از هر کیلوگرم 12 هزار تومان به 14 هزار تومان افزایش یافت.

پیش از این نرخ مصوب هر شانه تخم مرغ بر اساس وزن آن در میادین میوه و تره بار 27 تا 29 هزار تومان بود و بر این اساس حدود 3 هزار تومان به قیمت هر شانه اضافه شده است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر