{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای رهن واحد ۷۰ متری درتهران پارس به سرمایه ۱۴۰ میلیون تومانی نیاز است.

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در تهران پارس
برای رهن واحد ۷۰ متری درتهران پارس به سرمایه ۱۴۰ میلیون تومانی نیاز است.برای رهن و اجاره آپارتمان در تهران پارس باتوجه به متراژ، امکانات و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در تهران پارس

 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر