{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۶۷۰ تومان و قیمت خرید ۲۴ هزار و ۷۲۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۳۱ هزار و ۴۵۰ تومان و قیمت خرید ۳۰ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام شده است.

دلار و یورو در صرافی بانکی چند؟

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۶۷۰ تومان و قیمت خرید ۲۴ هزار و ۷۲۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۳۱ هزار و ۴۵۰ تومان و قیمت خرید ۳۰ هزار و ۵۲۰ تومان اعلام شده است.

 

دلار و یورو در صرافی بانکی چند؟

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر