{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز سه شنبه ۱۶ دی ۹۹ اعلام شد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز سه شنبه ۱۶ دی ۹۹

بر اساس اعلام قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز سه شنبه ۱۶ دی ۹۹ صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را ۲۵,۸۵۰(بیست و پنج هزار و هشتصد و پنجاه تومان) اعلام کرد.قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 24,950(بیست و چهار هزار و نهصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 25,850(بیست و پنج هزار و هشتصد و پنجاه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 30,820(سی هزار و هشتصد و بیست تومان) و قیمت فروش یورو 31,720(سی و یک هزار و هفتصد و بیست تومان) است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر