{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بحث آزادسازی قیمت برخی خودرو در حالی مطرح شده است که هدف از آن حذف فاصله قیمتی خودرو میان کارخانه و بازار و رساندن این ما به التفاوت به دست تولید کننده است. در میان خودروهایی که نامشان برای آزادسازی قیمت خودرو مطرح شده خودرو سایپا شاهین مهمترین خودرو است.

قیمت شاهین در صورت آزادسازی قیمت خودرو+جزئیات

رئیس شورای رقابت به تازگی از پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج برخی خودروها از شمول قیمت گذاری خودرو خبر داد. در میان 10 خودرویی که نامشان مطرح است دو خودرو سایپا شاهین و ایران خودرو تارا مهمترین خودروها به حساب می آیند.

در خصوص ایران خودرو تارا هنوز هیچ قیمتی در کارخانه مشخص نشده است. به این ترتیب سایپا شاهین مهمترین خودرو در این میان خواهد بود.

اهمیت شاهین از سوی دیگر این است که این خودرو اگر از بدو عرضه با آزادسازی قیمت عرضه شود، روند کشف قیمت آن در بازار نیز به مراتب منطقی تر طی خواهد شد.

قیمت کارخانه سایپا شاهین با افزایش 13 درصدی هزینه های جانبی کمی بیش از 267 میلیون تومان خواهد بود. به بازار نیامده مشخص است که این قیمت شاهین در بازار نخواهد بود و فاصله قابل توجهی با این قیمت دستوری خواهد داشت.

از قیمت نوبرانه اولیه که عبور کنیم پیش بینی می شود شاهین پس از عرضه مطلوب به بازار در محدوده 400 تا 420 میلیون تومان قرار بگیرد. آن هم به شرطی که قیمت خودرو ریزش بیشتری نداشته باشد.

به این ترتیب حتی با فرض آزادسازی قیمت خودرو نیز تولید کننده نمی تواند قیمت های نجومی برای محصول خود انتخاب کند چرا که خودرو بالافاصله با رقبای قیمتی در بازار مواجه می شود که به سرعت فروش آن را کاهش می دهند. 

بهترین نسخه برای قیمت گذاری خودروهای جدید بهای تمام شده واقعی به علاوه در نظر گرفتن سود منطقی و پس از آن عرضه در قیمت حاشیه بازار خواهد بود. به این ترتیب است که می توان از خودروساز انتظار افزایش پیوسته تیراژ و پاسخگویی سریع به نیاز بازار را داشت.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر