{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در آخرین روز از هفته معاملاتی، ارزش سهام عدالت با افت همراه بود.

ارزش سهام عدالت کاهش یافت / آخرین قیمت سهام عدالت
در آخرین روز از هفته معاملاتی، ارزش سهام عدالت با افت همراه بود.ارزش سهام عدالت با افت همراه بود و درمقایسه با روز گذشته، ۳.۷ درصد (۳۵۲هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۹ میلیون و ۱۱۹هزار تومان و ۱۷ میلیون و ۱۸۵هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۵ میلیون و ۴۷۱هزار تومان رسیده است.

سهام عدالت
 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر