{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای رهن واحد ۱۱۰ متری در محدوده ابوذر به سرمایه ۳۵۰ میلیون تومانی نیاز است.

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در محله ابوذر+جدول
برای رهن و اجاره آپارتمان در منطقه ابوذر باتوجه به متراژ، امکانات و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در محله ابوذر

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر