{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۴ هزار و ۶۹۰ تومان و قیمت خرید ۲۳ هزار و ۶۹۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۳۰ هزار و ۲۱۰ تومان و قیمت خرید ۲۹ هزار و ۲۱۰ تومان اعلام شده است.

نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی بانکی چند؟

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۴ هزار و ۶۹۰ تومان و قیمت خرید ۲۳ هزار و ۶۹۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۳۰ هزار و ۲۱۰ تومان و قیمت خرید ۲۹ هزار و ۲۱۰ تومان اعلام شده است.

 

نرخ خرید و فروش دلار و یورو در صرافی بانکی چند؟

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی