{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در تیر ماه به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده بود در معاملات هفته جاری از ۹ میلیون تومان کمتر شده است.

خبر باورنکردنی از سقوط ارزش سهام عدالت

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی که در تیر ماه به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده بود در معاملات هفته جاری از ۹ میلیون تومان کمتر شده است.

ارزش سهام عدالت چقدر بود چقدر شد؟

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی