{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

یک بازنشسته سخت و زیان‌آور ابراز امیدواری کرد نقایص همسان‌سازی به زودی برطرف شود.

صد هزار تومان؛ واریزی جدید به حساب بازنشستگان!

در آذرماه، همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور اصلاح شد اما این اصلاحات، آورده‌ی ناچیزی برای بازنشستگان داشت؛ بین بیست تا نهایت صد هزار تومان.

سیداحمدحسینی (بازنشسته سخت و زیان‌آور و فعال صنفی بازنشستگان اهوازی) در این رابطه می‌گوید: ما بازنشستگان سخت و زیان‌آور به همه نهادها و مسئولان تا بالاترین رده‌، نامه نوشته‌ایم و خواستار توجه به مطالبات و دغدغه‌های خود شده‌ایم؛ تا امروز جواب درخوری از نامه نگاری‌های خود دریافت نکرده‌ایم اما بدون شک به مطالبه‌گری و رایزنی تا وصول به نتیجه ادامه خواهیم داد.

به گفته وی، دیوان عدالت باید با قدرت به موضوع فرمول‌های همسان‌سازی برای بازنشستگان سخت و زیان‌آور ورود کرده و رای به ابطال فیش‌های حقوقی فعلی و فرمول‌ها و اصلاحات انجام شده بدهد.

او تاکید می‌کند: افزایش بیست تا صد هزار تومانی مستمری‌ها، شایسته بازنشستگانی نیست که حداقل بیست سال تمام در کارگاه‌های پر از خطر و با دشورای‌های بسیار کار کرده‌اند و در سال جاری، چهار ماه در انتظار اصلاحات ماندند.

حسینی در عین حال از عملکرد کانون عالی بازنشستگان که به فرمول‌های فعلی رضایت داده‌اند، انتقاد کرد و گفت: در صورتی که کانون‌ها و کانون عالی نتوانند پیگیری مطالبات بازنشستگان باشند و از حق و حقوق قانونی آنها دفاع کنند، بازنشستگان باید خودشان راساً پیگیر خواسته‌های خود باشند.

به گفته وی، یکی از مطالبات کلیدی بازنشستگان ایجاد تشکل‌های مستقل و قدرتمند است که بتوانند حامی واقعی حقوق بازنشستگان باشند.

حسینی در پایان گفت: سیصد هزار بازنشسته‌ی سخت و زیان‌آور ماه‌هاست که به دنبال پیگیری حقوق خود هستند؛ ده سال سابقه آنها نباید ارفاقی درنظر گرفته شود و فرمولِ «چهار/سی‌ام» که منجر به اصلاحات ناچیز در آذرماه شده، بایستی تغییر کند. وزیر کار نیز اخیراً وعده داد نقایص همسان‌سازی بازنشستگان مشاغل سخت اصلاح خواهد شد؛ امیدواریم به این وعده عمل کنند.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر