{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

معاون وزیر آموزش و پرورش ضمن اشاره به نظام رتبه‌بندی معلمان گفت: دولت قول اجرای کامل نظام رتبه‌بندی معلمان در سال آینده را داده است.

قولِ دولت برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان
قاسم احمدی لاشکی در باره آخرین اقدامات دولت برای رتبه‌بندی معلمان در بودجه 1400 کشور اظهار داشت: لایحه رتبه‌بندی با امضای وزیر آموزش و پرورش به دولت ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی نهایی است و دولت نیز قول داده است که آن را به طور کامل در سال 1400 اجرا کند.
احمدی لاشکی ضمن اشاره به اقدامات، برنامه‌ریزی و پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته در مورد نظام رتبه‌بندی معلمان گفت: بودجه رتبه‌بندی معلمان در بند "و" تبصره یک گنجانده شده ‌و در این زمینه اقدامات لازم صورت گرفته تا این طرح به مرحله اجرا دربیاید.
معاون پارلمانی وزیر آموزش و پرورش گفت: به استناد ماده 63 قانون برنامه ششم توسعه ما به طور رسمی اعلام کردیم که اعتبار این موضوع باید در بودجه سنواتی دیده شود اگر نتوانیم اعتبار آن را مستقل کنیم نگرانی برای اجرایی شدن آن وجود دارد.
احمدی لاشکی ضمن اشاره به پیشنهادی در مورد اعمال مدرک دوم فرهنگیان تأکید کرد: اگر قرار باشد 90 هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان و اعمال مدرک دوم فرهنگیان و یا حداقل پاداش پایان خدمت کنار گذاشته شود، این موضوع را از هم تفکیک و خارج کنند.
وی با بیان اینکه لازم است تا اعتبار لازم برای طرح نظام رتبه‌بندی معلمان و فرهنگیان سراسر کشور در نظر گرفته شود، تاکید کرد: لازم است تا برای رتبه‌بندی معلمان حتما 15هزار میلیارد تومان به صورت جداگانه تخصیص یابد تا در این زمینه نیز اقدامات لازم صورت پذیرد.
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر