{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای خرید واحد ۶۵ متری در تهران به سرمایه ۱۲۰ میلیون تومانی نیاز است.

برای رهن و اجاره آپارتمان ۶۵ متری در تهران، باتوجه به متراژ، امکانات و موقعیت دسترسی باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
قیمت رهن و اجاره آپارتمان‌ ۶۵ متری در تهران
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر