{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۱ هزار و ۵۹۰ تومان و قیمت خرید ۲۱ هزار و ۹۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۲۶ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت خرید ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۱ هزار و ۵۹۰ تومان و قیمت خرید ۲۱ هزار و ۹۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۲۶ هزار و ۱۰۰ تومان و قیمت خرید ۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.

 

دلار در آستانه ورود به کانال ۲۰ هزار تومان

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی