{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

هر قطعه سکه بهار آزادی طرح امامی در بازار آزاد تهران امروز به قیمت 10 میلیون و 400 تومان به فروش رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امامی در معاملات نسبت به روز معاملاتی با افزایش 200 هزار تومانی به نرخ 10 میلیون و 400 تومان فروخته شد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به 9 میلیون و 800 هزار تومان رسید.

1

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی