{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

با توجه به ریزش قیمت ها در بازار خودرو، اکنون ارزان خودروی صفر کیلومتر تولید داخل، پراید ۱۳۱ در میاندوآب است که با قیمت ۹۸ میلیون تومان به فروش می رسد.

در شهرهای مختلف پراید ۱۳۱ مدل ۹۹ را می توان حداقل با قیمت ۹۸ میلیون و حداکثر تا ۱۱۵ میلیون تومان خریداری کرد.حداقل قیمت پراید ۱۱۱ مدل ۹۹ را می توان با حداقل قیمت از ۱۰۰ میلیون و حداکثر با ۱۲۵ میلیون تومان خریداری کرد؛ همچنین پراید صفر کیلومتر مدل ۹۸ نیز قیمتی از ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان دارد.

پراید ۱۵۱ را می توان با قیمتی بین ۱۰۵ تا ۱۱۹ میلیون تومان در شهرهای مختلف خریداری کرد.

نکته جالب توجه این روزهای بازار خودرو، عرضه خودروهای صفرکیلومتر مدل ۹۸ و ابتدای سال ۹۹ است در حالی که در ماه‌های گذشته این خودروها با هدف افزایش قیمت و سود بیشتر مالکان به بازار عرضه نمی شد.

نوع و مدل

شهر

قیمت

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

آمل

۱۲۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

تنکابن

۱۱۸ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

قائم شهر

۱۰۷ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۹

مرودشت

۱۰۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

سیرجان

۱۲۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

اهواز

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

اصفهان

۱۱۵.۵ میلیون

پراید ۱۱۱ مدل ۹۸

اندیشه

۱۱۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

لامرد

۱۰۲ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

کرمان

۱۱۳ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

کرج

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

زاهدان

۱۱۰.۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

آمل

۱۰۹ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

اردبیل

۱۰۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

نیک شهر

۱۰۹.۵ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۰۰ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

میداندوآب

۹۸ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

قم

۹۹ میلیون

پراید ۱۳۱ مدل ۹۹

تهران

۱۰۳ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

تهران

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

سلماس

۱۰۹ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

ارومیه

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

کرمانشاه

۱۰۸ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

خرمدره

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

ملایر

۱۱۲.۸میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

کرج

۱۱۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

نجف آباد

۱۱۹ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

کاشان

۱۱۲.۵ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

آمل

۱۱۱ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

بابل

۱۱۳ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

ساری

۱۱۰ میلیون

پراید ۱۵۱ مدل ۹۹

تبریز

۱۰۵ میلیون

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر