{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۲ هزار و ۴۳۰ تومان و قیمت خرید ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان تعیین شده است قیمت فروش یورو ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت خرید ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام شده است.

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۲ هزار و ۴۳۰ تومان و قیمت خرید ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان تعیین شده است قیمت فروش یورو ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان و قیمت خرید ۲۶ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام شده است.

 

کاهش قیمت دلار و یورو

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر