{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۲ هزار و ۷۲۰ تومان و قیمت خرید ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان تعیین شده است.

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۲ هزار و ۷۲۰ تومان و قیمت خرید ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت خرید ۲۶ هزار و ۴۶۰ تومان اعلام شده است.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر