{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

صرافی بانک ملی ایران امروز قیمت فروش دلار آمریکا را 23,410(بیست و سه هزار و چهارصد و ده تومان) اعلام کرد.

 قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز اعلام شد.بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 21,920(بیست و یک هزار و نهصد و بیست تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 23,410(بیست و سه هزار و چهارصد و ده تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 26,810(بیست و شش هزار و هشتصد و ده تومان) و قیمت فروش یورو 28,300(بیست و هشت هزار و سیصد تومان) است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر