{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها از جمله قیمت سکه امامی است که با رشد ۱۰۰ هزار تومانی، ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

گران شدن شدید قیمت سکه+ جزئیات

بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها از جمله قیمت سکه امامی است که با رشد ۱۰۰ هزار تومانی، ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.عمده قیمت ها امروز در بازار طلا، سکه و ارز بر مدار صعود پیش رفتند.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۴۰ (یک هزار و هشتصد و چهل ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۴۰ ۴ ۰.۲ 06:00
۱,۸۳۶ -۰.۳۳ روز قبل
۱,۸۴۲ -۱۲ -۰.۶۶ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۲.۰۴ درصدی، از ۱,۱۳۷,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و هفت هزار و نهصد ) تومان به ۱,۱۶۱,۷۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و یک هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۶۱,۷۰۰ ۲۳,۸۰۰ ۲.۰۴ 11:08
۱,۱۳۷,۹۰۰ -۲۵,۲۰۰ -۲.۲۲ ۲ روز پیش
۱,۱۶۳,۱۰۰ ۱۸,۲۰۰ ۱.۵۶ ۳ روز پیش

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۶۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۰۳۲,۰۰۰ (پنج میلیون و سی و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۲۴۰ (بیست و شش هزار و دویست و چهل ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۲۴۰ ۱۴۰ ۰.۵۳ 11:06
۲۶,۱۰۰ -۲۵۰ -۰.۹۶ ۲ روز پیش
۲۶,۳۵۰ ۳۵۰ ۱.۳۲ ۳ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۲۱ درصدی، از ۲۵,۷۴۷ (بیست و پنج هزار و هفتصد و چهل و هفت ) تومان به ۲۵,۸۰۲ (بیست و پنج هزار و هشتصد و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۸۰۲ ۵۵ ۰.۲۱ 11:08
۲۵,۷۴۷ ۲۳ ۰.۰۸ ۲ روز پیش
۲۵,۷۲۴ ۳۷۴ ۱.۴۵ ۳ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۹ درصدی، از ۳۱,۶۵۶ (سی و یک هزار و ششصد و پنجاه و شش ) تومان به ۳۱,۶۳۰ (سی و یک هزار و ششصد و سی) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۶۳۰ -۲۶ -۰.۰۹ 08:53
۳۱,۶۵۶ ۴۹ ۰.۱۵ روز قبل
۳۱,۶۰۷ -۳۲۶ -۱.۰۴ ۲ روز پیش

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۳۴,۴۹۸ (سی و چهار هزار و چهارصد و نود و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۴,۴۹۸ ۰ ۰ 08:53
۳۴,۴۹۸ -۱۵۲ -۰.۴۵ روز قبل
۳۴,۶۵۰ -۷۶۹ -۲.۲۲ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به ۲ روز پیش، با ۳۰ تومان افزایش، ۷,۲۴۰ (هفت هزار و دویست و چهل ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۴۰ ۳۰ ۰.۴۱ 11:07
۷,۲۱۰ -۷۰ -۰.۹۸ ۲ روز پیش
۷,۲۸۰ ۱۲۰ ۱.۶۴ ۳ روز پیش

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۵۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۳۴۰ (سه هزار و سیصد و چهل ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۲۰,۴۴۱ (بیست هزار و چهارصد و چهل و یک ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۷۰ تومان افزایش، ۲۰,۰۲۰ (بیست هزار و بیست ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 12,500,000 (دوازده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.8 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۸ 11:06
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ -۳۰۰,۰۰۰ -۲.۴۲ ۲ روز پیش
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۷۸ ۳ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۵۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:09
۶,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۵۴ ۲ روز پیش
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۵۱ ۳ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

در بازار امروز ربع سکه نسبت به ۲ روز پیش بدون تغییر است و ۴,۵۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۴۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

صعود ۲۱ هزار واحدی بورس در ۲۰ دقیقه

شاخص کل بورس تهران در شروع معاملات بازار سرمایه با رشد 21هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 527 هزار واحد قرار گرفت. شاخص کل هم وزن نیز سبزپوش شد و با صعود 5500 واحدی 456 هزار و 566 واحد را ثبت کرد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر