{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۳ هزار و ۹۲۰ تومان و قیمت خرید ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان تعیین شده است.

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۳ هزار و ۹۲۰ تومان و قیمت خرید ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان تعیین شده است.قیمت فروش یورو ۲۹ هزار و ۵۰ تومان و قیمت خرید ۲۸ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شده است.

 

افزایش قیمت دلار و یورو در صرافی بانکی

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر