{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در جدول زیر قیمت روز انواع پراید در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.

در جدول زیر قیمت روز انواع پراید در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.در این گزارش قیمت روز انواع پراید و رنو کولیوس ۲۰۱۸ را در بازار آزاد مشاهده می‌کنید که بر این اساس قیمت پراید افزایش داشته و رنو کولیوس ۲۰۱۸ امروز در بازار آزاد به ۱میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان رسید.

قیمت انواع پراید

 
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر