{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

وزیر کار: هیچ بازنشسته کشوری حقوق زیر ۳ میلیون تومان دریافت نمی‌کند.

۳ میلیون تومان؛ حداقل حقوق بازنشستگان
وزیر کار گفت : هیچ بازنشسته کشوری حقوق زیر ۳ میلیون تومان دریافت نمی‌کند.محمد شریعتمداری وزیر کار اعلام کرد:حقوق بازنشستگان کشوری از ابتدای سال تاکنون ۸۰ درصد افزایش یافته است.
پیش از این برخی از بازنشستگان حقوق زیر یک میلیون تومان داشتند، اما در حال حاضر هیچ بازنشسته کشوری حقوق زیر ۳ میلیون تومان دریافت نمی‌کند.
سود صندوق بازنشستگی کشوری از ۲ هزار به ۱۰ هزار سهم رسید و در واقع ۵ برابر شده است.
آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر