{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در حال حاضر قیمت پژو 206 تیپ 2 مدل 99 در بازار بین 180 تا 196 میلیون تومان در بازار خریداری می شود.

در حال حاضر قیمت پژو 206 تیپ 2 مدل 99 در بازار بین 180 تا 196 میلیون تومان در بازار خریداری می شود.در زنجان یک دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹ به قیمت ۱۸۰ میلیون تومان آگهی شده که ارزان ترین قیمت گذاری برای فروش محسوب می شود

همچنین در مشهد مشابه این خودرو با قیمت ۱۹۶ میلیون تومان به فروش می رسد.

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ نیز با قیمتی بین ۲۲۶ تا ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می رسد.

حداقل قیمت تعیین شده برای این خودرو ۲۲۶ میلیون تومان است و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹ نیز در آمل و بابلسر به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان به فروش می رسند.

 

گفتنی است با توجه به نوسانات قیمت ها در بازار خودرو، همچنان خرید و فروشی انجام نمی شود و خریداران منتظر ریزش بیشتر نرخ ها هستند.

 
 
قیمت پژو 206

 

شهر

قیمت

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

تهران

۱۹۰ میلیون

 

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

 
 

کرج

۱۹۵ میلیون

 

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

مشهد

 
 

۱۹۶ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

 

تهران

۱۹۵ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

گرگان

۱۸۵ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

زنجان

 
 

۱۸۰ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

ساری

۱۸۶ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۹۹

آمل

۱۹۰ میلیون

 
 

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

ساری

۲۳۵ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

آمل

۲۵۰ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

کرج

۲۴۲ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

بابلسر

۲۵۰ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

گلستان

۲۲۷ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

آمل

۲۳۸ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

ارومیه

۲۳۵ میلیون

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ مدل ۹۹

تهران

۲۲۶ میلیون

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر