{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت سکه امروز کاهش یافت و به 10,650,000 (ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید. قیمت طلا هم کاهش یافت.

بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا و سکه و افزایش قیمت دلار است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۲۲ (یک هزار و هشتصد و بیست و دو ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۲۲ -۱۳ -۰.۷۳ 06:30
۱,۸۳۵ ۳ ۰.۱۶ روز قبل
۱,۸۳۲ -۳۷ -۲.۰۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با کاهش ۱.۱۹ درصدی، از ۱,۰۸۸,۸۰۰ (یک میلیون و هشتاد و هشت هزار و هشتصد ) تومان به ۱,۰۷۶,۱۰۰ (یک میلیون و هفتاد و شش هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۰۷۶,۱۰۰ -۱۲,۷۰۰ -۱.۱۹ 11:13
۱,۰۸۸,۸۰۰ -۱۱,۷۰۰ -۱.۰۸ روز قبل
۱,۱۰۰,۵۰۰ ۸,۳۰۰ ۰.۷۵ ۲ روز پیش
 
 

آخرین نرخ مثقال طلا 18 عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۹۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۶۵۸,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۰۰۰ (بیست و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۰۰۰ ۷۰ ۰.۲۹ 11:10
۲۳,۹۳۰ -۴۵۰ -۱.۸۹ روز قبل
۲۴,۳۸۰ ۲۸۰ ۱.۱۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۰.۹۶ درصدی، از ۲۳,۲۶۰ (بیست و سه هزار و دویست و شصت ) تومان به ۲۳,۰۳۹ (بیست و سه هزار و سی و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۰۳۹ -۲۲۱ -۰.۹۶ 11:12
۲۳,۲۶۰ ۱۰ ۰.۰۴ روز قبل
۲۳,۲۵۰ -۵۰ -۰.۲۲ ۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۲۱ درصدی، از ۲۸,۷۹۷ (بیست و هشت هزار و هفتصد و نود و هفت ) تومان به ۲۸,۷۳۹ (بیست و هشت هزار و هفتصد و سی و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۷۳۹ -۵۸ -۰.۲۱ 10:00
۲۸,۷۹۷ -۵۰۷ -۱.۷۷ روز قبل
۲۹,۳۰۴ ۲۱۳ ۰.۷۲ ۲ روز پیش
 
 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با کاهش ۰.۴۱ درصدی، از ۳۲,۷۰۲ (سی و دو هزار و هفتصد و دو ) تومان به ۳۲,۵۷۱ (سی و دو هزار و پانصد و هفتاد و یک) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۵۷۱ -۱۳۱ -۰.۴۱ 10:00
۳۲,۷۰۲ -۵۷۴ -۱.۷۶ روز قبل
۳۳,۲۷۶ ۳۰۵ ۰.۹۱ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار کانادا

در بازار امروز دلار کانادا نسبت به روز قبل ، با ۴۵ تومان کاهش، ۱۸,۶۹۶ (هجده هزار و ششصد و نود و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۵۷۰ (هجده هزار و پانصد و هفتاد ) تومان معامله شد.

 
 

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,650,000 (ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۶۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۴۱ 11:10
۱۰,۸۰۰,۰۰۰ -۲۵۰,۰۰۰ -۲.۳۲ روز قبل
۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۹ ۲ روز پیش

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۶,۲۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:11
۶,۲۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۸۱ روز قبل
۶,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴,۱۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد هزار) تومان معامله شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۲,۳۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی