{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان و قیمت خرید ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرید ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده است.

قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان و قیمت خرید ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرید ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان اعلام شده است.

 

photo_2021-02-07_10-54-07

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر