{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت تاکید کرد: سهام عدالت به عنوان دارایی‌های ماترک متوفیان معاف از مالیات است.

امیدعلی پارسا، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ابلاغیه به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، احکام  مالیاتی آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را ابلاغ کرد.

براساس تبصره ۳ ماده ۲ این ابلاغیه، سهام عدالت به عنوان دارایی‌های ماترک متوفیان تا تاریخ ۱/ ۵/ ۱۳۹۹ ، معاف از مالیات موضوع بند ۱ ماده ۱۷ و ماده ۱۴۳ و ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است.

همچنین شرکت‌های سهام عدالت استانی باید از روش حسابداری خالص ارزش فروش استفاده کرده و افشاهای لازم را بر اساس استاندارهای حسابداری در صورت‌های مالی انجام دهند.

1399112612355736222416510

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر