{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

پراید 131 را باید جزو ارزان‌ترین خودروهای تولید داخل به شمار آورد زیرا این روزها با هزینه ای بین 108 تا 114 میلیون تومان می توان مدل 99 این خودرو را خریداری کرد.

 در بازار خودرو، پراید 111 مدل 99 با قیمتی بین 119 تا 126 میلیون تومان عرضه می شود و مدل 98 این خودرو قیمتی بین 115 تا 120 میلیون تومان دارد. 

پراید وانت 151 نیز با قیمتی بین 110 تا 114 میلیون تومان در شهرهای مختلف قابل خریداری است.

نام و مدل

شهر

قیمت

پراید 111 مدل 99

آستارا

126 میلیون

پراید 111 مدل 99

بابل

121 میلیون

پراید 111 مدل 99

قزوین

119 میلیون

پراید 111 مدل 99

زنجان

123 میلیون

پراید 111 مدل 98

تهران

115 میلیون

پراید 131 مدل 99

اسلامشهر

112 میلیون

پراید 131 مدل 99

فسا

114 میلیون

پراید 131 مدل 99

رشت

111 میلیون

پراید 131 مدل 99

مرودشت

108 میلیون

پراید 131 مدل 99

اصفهان

110 میلیون

پراید 151 مدل 99

ابهر

111 میلیون

پراید 151 مدل 99

مهاباد

110 میلیون

پراید 151 مدل 99

اصفهان

114 میلیون

پراید 151 مدل 99

بابل

112 میلیون

پراید 151 مدل 99

بیرجند

113 میلیون

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر