{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت سکه امروز افزایش را تجربه کرد و 11,850,000 (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد. قیمت طلا هم بالا رفت.

 بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا، سکه و دلار است.

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۰ (یک هزار و هفتصد و هشتاد ) رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر اونس طلا
قیمت () مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۸۰ ۰ -۰.۰۳ 06:00
۱,۷۸۱ -۲۷ -۱.۵۴ روز قبل
۱,۸۰۸ -۰.۴۸ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۰۷ درصدی، از ۱,۱۳۳,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و سی و سه هزار و سیصد ) تومان به ۱,۱۴۵,۶۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۵,۶۰۰ ۱۲,۳۰۰ ۱.۰۷ 11:17
۱,۱۳۳,۳۰۰ -۱۲,۵۰۰ -۱.۱۱ روز قبل
۱,۱۴۵,۸۰۰ ۱۳,۹۰۰ ۱.۲۱ ۲ روز پیش
 
 

قیمت مثقال طلا 18 عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا 18 عیار نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۶۲,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و شصت و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۹۰۰ (بیست و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۹۰۰ ۱۰۰ ۰.۳۸ 11:15
۲۵,۸۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۲۵,۸۰۰ ۳۵۰ ۱.۳۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۷ درصدی، از ۲۴,۹۵۶ (بیست و چهار هزار و نهصد و پنجاه و شش ) تومان به ۲۵,۱۳۲ (بیست و پنج هزار و یکصد و سی و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۱۳۲ ۱۷۶ ۰.۷ 11:16
۲۴,۹۵۶ -۱۴۱ -۰.۵۷ روز قبل
۲۵,۰۹۷ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۶ درصدی، از ۳۱,۰۷۳ (سی و یک هزار و هفتاد و سه ) تومان به ۳۱,۰۵۵ (سی و یک هزار و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۰۵۵ -۱۸ -۰.۰۶ 10:02
۳۱,۰۷۳ -۱۸۶ -۰.۶ روز قبل
۳۱,۲۵۹ ۳۶۱ ۱.۱۵ ۲ روز پیش
 
 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۴۹ تومان افزایش، ۳۵,۷۵۸ (سی و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۷۵۸ ۴۹ ۰.۱۳ 10:02
۳۵,۷۰۹ -۲۱۷ -۰.۶۱ روز قبل
۳۵,۹۲۶ ۵۵۱ ۱.۵۳ ۲ روز پیش

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۰.۱۳ درصدی، از ۷,۱۶۰ (هفت هزار و یکصد و شصت ) تومان به ۷,۱۷۰ (هفت هزار و یکصد و هفتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۱۷۰ ۱۰ ۰.۱۳ 11:16
۷,۱۶۰ ۴۰ ۰.۵۵ روز قبل
۷,۱۲۰ ۱۰۱ ۱.۴۱ ۲ روز پیش
 
 

آخرین نرخ لیر ترکیه

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۰.۵۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۷۲۰ (سه هزار و هفتصد و بیست ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۱۲ درصدی، از ۲۰,۲۹۴ (بیست هزار و دویست و نود و چهار ) تومان به ۲۰,۳۲۰ (بیست هزار و سیصد و بیست ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰ تومان افزایش، ۲۰,۳۸۰ (بیست هزار و سیصد و هشتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به 11,850,000 (یازده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.42 درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۸۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۲ 11:15
۱۱,۸۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۸۵ روز قبل
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱.۶۸ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۶۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و ششصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:14
۶,۶۰۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ -۰.۷۶ روز قبل
۶,۶۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲.۲۵ ۲ روز پیش

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز پیش، ۴,۳۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

در بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل بدون تغییر است و ۲,۴۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر

 

پندار اقتصادی