{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

اولین مرحله از دور جدید کمک‌های حمایتی در دوران کرونا امشب برای خانوار‌های هدف واریز خواهد شد.

کمک معیشتی۱۰۰ هزار تومانی برای چه کسانی واریز می‌شود؟

حدود یک ماه پیش قرار بر این شد که در راستای حمایت از معیشت اقشار کم درآمد که در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا کسب در آمد آن‌ها مختل شده است، کمکی نقدی در چهار مرحله پرداخت شود و رئیس جمهوری اعلام کرد برای جمعیت ۳۰ میلیون نفری هر نفر ۱۰۰ هزار تومان واریز خواهد شود.

بر این اساس اولین مرحله ساعت ۲۴ امشب (پنج شنبه) به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود که بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان متغیر است؛ به طوری که پرداختی به افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی هر نفر ماهیانه ١٢٠ هزار تومان و برای سایر گروه‌ها ۱۰۰ هزار تومان است.

افرادی که هیچ یک از اعضای خانواده آن‌ها حقوق ماهانه دریافت نمی‌کنند، افرادی که هیچ یک از اعضای خانواده آن‌ها بیمه پرداز نباشند، افرادی که اعضای خانوارشان طبق شاخص‌های بانکی از درآمدحداقلی برخوردار نباشند و همچنین افرادی که در گروه یارانه معیشت بگیر باشند مشمول دریافت مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر هستند.
این اولین بسته حمایت نقدی در جریان کرونا نیست و اواخر سال گذشته و با آسیب‌های ناشی از این بیماری، مقرر شد که دولت بسته حمایتی با مبلغ بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان در چهار ماه پیش بینی کند که از اسفندماه برای حدود سه میلیون نفر از خانوار‌های بدون درآمد پرداخت شد که در مجموع با یک مرحله برای ماه رمضان به پنج مرحله رسید.

نحوه پرداخت کمک ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان متناسب با اعضای خانوار بود؛ این مبلغ در خانوار تک نفره ۲۰۰ هزار تومان، دو نفره ۳۰۰ هزار تومان، سه نفره ۴۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۵۰۰ هزار و پنج نفره و بالاتر ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر