{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

جدول تاریخ واریز حقوق متناسب سازی شده آذر ماه ۱۳۹۹ بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مشاهده می‌کنید.

خبر خوب درباره واریز حقوق آذر ماه بازنشستگان

جدول تاریخ واریز حقوق متناسب سازی شده آذر ماه ۱۳۹۹ بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مشاهده می‌کنید.پرداخت حقوق متناسب سازی شده آذرماه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به شرح زیر است:

 

به ترتیب حروف الفبا
(آ - ا): ۹۹/۰۹/۲۰
(ب): ۹۹/۰۹/۲۳
(پ) (ت) (ث) (چ): ٩۹/۰۹/٢٥
(ج) (ژ) (ص) (ض) (ز): ٩۹/۰۹/٢٦
(ف) (ح) : ٩۹/۰۹/٢٧
(ق) (ر): ٩۹/۰۹/٢٨
(س) (ط) (ظ) (گ) (خ) (ل) (و) (ه) (غ) (ی) (ذ) (ک) (د): ۹۹/۰۹/۲۹
(ش) (ع) (ن) (م): ۹۹/۰۹/۳۰

 

پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در بانک ملی، بانک ملت، بانک تجارت، پست بانک ایران، بانک سپه، بانک کشاورزی و بانک صادرات ایران نیز تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/٢٨ واریز میگردد.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر