{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

قیمت فروش یورو ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرید ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.

قیمت دلار و یورو در صرافی بانکی ؟

قیمت فروش یورو ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرید ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.قیمت فروش دلار در صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۷۵۰ تومان و قیمت خرید ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده است.قیمت فروش یورو ۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت خرید ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است.
 

دلار و یورو در صرافی بانکی چند؟

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر