{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه ، ۲.۱ درصد (۲۲۳هزار تومان) افزایش یافت.

 افزایش ۲۰۰ هزاری ارزش سهام عدالت

ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۸۳۰هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۹۸هزار تومان رسیده است.

 

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر