{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بازار خودرو در شرایطی قرار گرفته مجموعه عوامل موثر بر قیمت خودرو به زیان سفته بازی و به سود کاهش قیمت خودرو است.

نشانه های کاهش قیمت خودرو+جزئیات

در دو روزی که از هفته جاری پشت سر گذاشتیم محدودیت ها کرونایی شب یلدا بازار راکد خودرو را در رکود بیشتری فرو برد. قیمت خودرو در روز شنبه نسبتا در اغلب مدل ها با ثبات بود و دیروز بار دیگر قیمت ها کاهشی شد.

روند کاهش قیمت خودرو نیز در سطوح قیمتی با یکدیگر تفاوت دارد. به عنوان مثال در خودروهایی که در سطح قیمت 100 تا 150 میلیون تومان هستند افت قیمت دیروز در حد یک و دو میلیون تومان بود. علت آن هم این است که این خودروها به نسبت از تقاضای بیشتری برخوردار هستند.

اما در سطح قیمت 150 تا 250 میلیون تومان افت قیمت ها به سه تا چهار میلیون تومان هم رسید. کاهشی بودن نرخ ارز و ورود به دوره رکود سنتی بازار خودرو در فصل زمستان از یک سو و چشم انداز افزایش عرضه خودرو شرایطی را ایجاد کرده است که به نظر می رسد فروشندگان در ادامه ناگزیر از کاهش بیشتر قیمت خودروهای خود هستند.

نزولی بودن نرخ ارز چشم انداز سرمایه گذاری در بازارهای موازی از جمله خودرو را تیره کرده است. همچنین چشم انداز تورم انتظاری نیز کاهشی است و همین مساله امید به کسب سود از محل خرید خودرو با قیمت های کنونی را برای سفته بازان تیره کرده است. به این ترتیب تقاضای سفته بازانه نیز از بازار خودرو خارج شده است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر