{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای رهن کامل واحد ۱۰۰ متری در محدوده کاشانک به سرمایه ۵۸۰ میلیون تومانی نیاز است.

رهن و اجاره آپارتمان‌های ۱۰۰ متری در تهران چند؟+جدول
برای رهن کامل واحد ۱۰۰ متری در محدوده کاشانک به سرمایه ۵۸۰ میلیون تومانی نیاز است.برای رهن و اجاره آپارتمان‌های ۱۰۰ متری در مناطق مختلف شهر تهران با توجه به امکانات، موقعیت دسترسی و عمر بنا باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

هزینه رهن و اجاره آپارتمان‌های ۱۰۰ متری در تهران

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر