{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

حیدری، مدیرکل امور مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از اول مرداد امسال اجرایی شده و مشمولان مبالغ متناسب‌سازی را دریافت می‌کنند.

دریافتی بازنشستگان پس از همسان‌سازی حقوق

 ناهید حیدری گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان براساس بند "ب" ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه از اول مرداد امسال به اجرا گذاشته شده است.وی افزود: مشمولان سازمان که حدود سه و نیم میلیون نفر در سطح کشور هستند مبالغ متناسب‌سازی را بر اساس دو شاخص مدت و مبلغ بیمه‌پردازی دریافت می کنند.

مدیرکل امور مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه قبل از متناسب‌سازی میزان مستمری حداقل بگیر در اسفند ۹۸ بالغ بر یک‌میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بود، گفت: بعد از متناسب‌سازی مقرر شد، میزان مستمری حداقل بگیر مشمولان دارای ۳۰ سال سابقه بیمه‌پردازی به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار و میزان مستمری حداقل بگیران اسفند ۹۸ با ۳۵ سال سابقه بیمه‌پردازی به سه میلیون تومان افزایش یافت.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر