{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

رهن و اجاره واحد‌های مسکونی برای متقاضیان املاک نوساز در بین فایل‌های پیشنهادی از سوی موجران در مناطق مختلف قابل جست‌وجو هستند.

رهن و اجاره نوساز‌ها در پایتخت چقدر هزینه دارد؟

تحقیقات میدانی از بازار رهن و اجاره در بین برخی از بنگاه‌های معاملات ملکی و همچنین سامانه‌های مجازی معاملات مسکن در پایتخت نشان می‌دهد املاک نوساز بخشی از فایل‌های پیشنهادی موجران را به خود اختصاص می‌دهد که در مناطق مختلف وجود دارد.

اما یکی از موضوعاتی که در فرآیند بررسی فایل‌های عرضه شده نوساز تحت عنوان رهن و اجاره به چشم می‌خورد پیشنهاد نرخ‌های غیرمتعارف نسبت به میانگین قیمت مناطق است.

با بررسی این نوع فایل‌ها در برخی بنگاه‌های معاملات ملکی، نرخ‌های پیشنهادی غیرمتعارف برای رهن و اجاره در مناطق شرقی بیشتر دیده می‌شود.

مشاهدات میدانی از قیمت‌های ارائه شده از سوی برخی موجران واحد‌های مسکونی نوساز نشان می‌دهد بیشترین نرخ‌های پیشنهادی رهن کامل واحد‌های مسکونی نوساز در مناطق شرقی برای واحد‌های مسکونی متعارف در محدوده ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان است.

نرخ‌هایی که برای مناطق مرکزی به عنوان پول پیش از سوی برخی موجران پیشنهاد شده غالبا در محدوده ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.

همچنین در مناطق غربی نیز نرخ‌های پیشنهادی برای دریافت پول پیش، بیشتر در محدوه‌های ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان برای واحد‌های مسکونی متعارف پیشنهاد شده است.

هزینه رهن و اجاره نوساز‌ها در پایتخت

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر