{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

طبق آخرین برآورد نهادهای و صندوق بین المللی پول تقریباً دو سوم کشورهای دنیا تورم زیر ۳ درصد دارند بنابراین نرخ برابری پول‌های این کشورها تفاوت چندانی نمی‌کند حتی کشورهایی همچون عراق و افغانستان که درگیر مشکلات زیاد داخلی هستند.

قیمت واقعی دلار چقدر است؟+جزئیات

درباره قیمت دلار دو عامل پایه ای و اقتصادی و همچنین بحث‌های سیاسی و دیپلماتیمک اثرگذار است که اثرات اقتصادی تاثیر بیشتری دارد؛ در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ قیمت دلار در کشورهای عراق و افغانستان تقریباً 5/1 برابر افزایش داشته، در صورتی که در ایران بیش از ۲۰ تا ۲۵ برابر شده و از یکهزار و 20تومان به بالای ۲۶ هزار تومان رسیده است. مهمترین دلیل، موفقیت دو کشور درکنترل نرخ تورم زیر سه درصد و تقریبا برابر با آمریکاست؛ تغییر ارزش پول دو کشور در این شرایط خیلی کم است.

تورم یعنی تغییر قدرت خرید پول ملی هر کشور و وقتی این قدرت در کشورهای مختلف خیلی متفاوت نباشد حتی با وجود ناامنی در کشورهای عراق و افغانستان و مشکلات سیاسی حتی با وجود ناکارآمدی دولت‌های مرکزی در نظارت بر بخش‌های زیادی از کشور و وضعیت جامعه، نوسانات دلار زیاد نیست.

طبق آخرین برآورد نهادهای و صندوق بین المللی پول تقریباً دو سوم کشورهای دنیا تورم زیر ۳ درصد دارند بنابراین نرخ برابری پول‌های این کشورها تفاوت چندانی نمی‌کند حتی کشورهایی همچون عراق و افغانستان که درگیر مشکلات زیاد داخلی هستند.

آنچه این کشورها به آن رسیده‌اند بیانگر این نکته است که کنترل تورم فقط از مسیر چاپ پول توسط بانک مرکزی می‌گذرد بنابراین اگر بانک مرکزی چاپ پول نداشته باشد حتی جهش‌های قیمتی هم موقتی بوده و بعد به محدوده قیمت متعادل می‌رسد.

تا زمانی که تورم ما زیر ۳ درصد نباشد حتی با حل مشکلات سیاسی دلار نوسان خواهد داشت و تا وقتی بر تعداد کشورهایی که به تورم زیر3 درصد می‌رسند، افزوده شود، نوسانات در ایران خیلی بیشتر خواهد شد.

با فرض قیمت ۲۶۰۰۰ تومان دلار در شرایط فعلی بر آورد من این است که ۶ هزار تومان از این قیمت، اثرات سیاسی، هیجانات دیپلماتیک و تحریم‌ها و 20 هزار تومان آن اختلاف تورم ایران با آمریکاست که سال‌های پی درپی انباشته شده و قیمت دلار را افزایش می‌دهد.

اگر بحث‌های سیاسی حل شود، انتظار می‌رود قیمت دلار در انتهای سال 99،‌ حدود ۲۰ هزار تومان قرار بگیرد و تنها راه برای رسیدن به قیمت های بهتر، چاپ پول و پیرو آن کنترل تورم است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر