{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

بازنشستگان تهرانی که حقوق خود را از طریق بانک رفاه دریافت می‌کنند برای دریافت وام باید به سامانه vaam.kabta.ir مراجعه و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

خبر خوب/ ارائه وام جدید به بازنشستگان+ جزئیات ثبت نام
بازنشستگان تهرانی که حقوق خود را از طریق بانک رفاه دریافت می‌کنند برای دریافت وام باید به سامانه vaam.kabta.ir مراجعه و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.بازنشستگان تهرانی که حقوق خود را از طریق بانک رفاه دریافت می‌کنند برای دریافت وام باید به سامانه vaam.kabta.ir مراجعه و مراحل ثبت‌نام را تکمیل کنند.

برای ثبت‌نام وام اعضای خود سامانه vaam.kabta.ir را معرفی کرده و متقاضیان برای نام‌نویسی باید اطلاعات خود را در این سامانه وارد کنند.

بازنشستگان برای ثبت‌نام باید شرایط زیر را داشته باشند:

متقاضی باید عضو کانون بازنشستگی تهران باشد
باید حقوق خود را از شعب بانک رفاه شهر تهران دریافت کند
باید کارت عضویت کانون بازنشستگان را داشته باشد
سن متقاضی وام باید کمتر از ۷۲ سال تمام باشد
بازنشسته باید فاقد بدهی بانکی، ‌چک برگشتی و اقساط معوقه وام از سایر بانک‌های کشور باشد
بازنشسته نباید در سه سال گذشته از تسهیلات وام بانک رفاه استفاده کرده باشد
مبلغ وام پنج میلیون تومان و بازپرداخت آن مطابق مقررات بانک است
بازنشسته شماره سیم کارت به نام خودش داشته باشد.

اولویت پرداخت وام با حداقل‌بگیران، بیماران خاص و صعب‌العلاج و همچنین افرادی که فرزندان آنها در شرف ازدواج هستند و یا در حال جابه‌جایی مسکن جهت اجاره‌نشینی با ارائه مدرک معتبر است.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر