{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

حسین میرزایی درباره عدم اعطای بسته حمایت معیشتی کرونا به برخی از افراد، توضیح داد.

اگر بسته معیشتی کرونا دریافت نکرده‌اید؛ بخوانید

حسین میرزایی درباره عدم اعطای بسته حمایت معیشتی کرونا به برخی از افراد، توضیح داد.حسین میرزایی سخنگوی حمایت جبرانی معیشت خانوارها در این باره افزود: برای بسته معیشتی کرونا بودجه محدودی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: وزارت رفاه موظف شد تا ۳۴ میلیون نفر از اقشار ضعیف جامعه را شناسایی کندو این افراد باید دریافت کننده یارانه نقدی و بسته معیشتی باشند و درآمد ثابت، شغل و بیمه پردازی نداشته باشند و مجموع درآمد خانوارها کمتر از حداقل دستمزد مصوب سال باشد و همچنین حداقل گردش مالی را داشته باشند.

میرزایی تصریح کرد: افرادی که این شاخص‌ها را دارند، شناسایی و برای واریز معرفی شده‌اند، با وجود محدودیت بودجه و تعدادی که سازمان برنامه و بودجه مشخص کرده، وزارت رفاه شناسایی را انجام داده است.

سخنگوی حمایت جبرانی معیشت خانوارها گفت: به دلیل محدودیت بودجه، شناسایی بیش از ۳۴ میلیون خانوار امکان پذیر نبود، به همین دلیل برخی از افراد مشمول نشدند و تمامی اطلاعات افراد را از طریق پایگاه جامع ایرانیان کسب کردیم و لیست مشمولان را بر این اساس تهیه و به سازمان برنامه و بودجه برای واریز ارسال کردیم.

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر