{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

برای رهن کامل واحد ۹۰ متری در محدوده شادمهر به سرمایه ۲۲۰ میلیون تومانی نیاز است.

هزینه رهن و اجاره آپارتمان در محدوده شادمهر/جدول

 برای رهن و اجاره آپارتمان در محدوده شادمهر با توجه به امکانات، موقعیت دسترسی و عمر بنا باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

هزینه رهن و اجاره آپارتمان در محدوده شادمهر

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر