{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
|

نفیشه روشن عکس زیر را به اشتراک گذاشت

نفیسه روشن و خوابیدن روی تخت!+عکس

 نفیسه روشن عکس زیر را به اشتراک گذاشت و در توضیح آن نوشت:

U0411205

دوستان عزیز سلام:

متاسفانه مدت زیادی درگیر چیزی بودم که خیلی برام فرصت نذاشته بود

.

یه عمل سخت ،، حدود ۳ ساعت!!!!!

.

که از غصه و دردهایی که بعضیا تو این ۴ سال بهم دادن!!

اسم نمیارم علنی

.

چون ابروش میره!!!

ولی به عزیزانم خواهم گفت...

.

فقط حرص نخورید و اتفاق هایی که باعث شد من به جادو ایمان بیارم فقط برای من خود خوری داشت..........

گول هیچکسیو نخورید.

زندگی کنید..

.

ممنونم از بیمارستان بهمن و بخش vip

که منو تحمل کردن

.

و دکتر ماهم اقای احمدی عاملی.

.

.

در ضمن تمام کسانی که گناه منو شستن که جراحی زیبایی کردم تمام ورم صورتم بخاطر کورتون و مورفینه که امیدوارم خدا حلالشون کنه چون منکه حلالشون نمیکنم

آنچه دیگران میخوانند
آنچه دیگران میخوانند

ارسال نظر